Telefoonverbod op fiets

Het kabinet wil het telefoonverbod op de fiets in laten gaan op 1 juli 2019. Vanaf dat moment is het niet meer toegestaan om tijdens het fietsen een telefoon te gebruiken.

In de wetswijziging staat dat onder een mobiel elektronisch apparaat in elk geval “een mobiele telefoon, een tabletcomputer of een mediaspeler” vallen. Het verbod zal na┬áinvoering ook gelden voor trambestuurders en bestuurders van alle gehandicaptenvoertuigen.

In de afgelopen jaren is het telefoongebruik op de fiets dusdanig veranderd, dat fietsers die een telefoon bedienen een groter risico lopen op een ongeval. Het is onbekend hoe hoog de boete zal zijn voor telefoongebruik op de fiets. Voor automobilisten en bestuurders van andere gemotoriseerde voertuigen staat de boete op 230 euro.