Minderheid in eigen land, minder Nederlanders meer immigranten?

Minderheid in eigen land, dat was het onderwerp op een feestje. Onzin volgens de ene en harde waarheid volgens de andere waarbij rekensommen en beweringen over en weer gingen, zelf Google werd er bij gehaald. En daar was het toch ook te lezen, In heel veel provincies, steden, dorpen, en buurten zullen autochtonen Nederlanders  verworden tot een minderheid in eigen land.

Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw kregen de mensen in ons land minder kinderen dan voorheen. Dit soort dingen is niet onmiddellijk zichtbaar in de statistieken, want het duurt ongeveer 50 jaar voordat een dergelijk proces zichtbaar en onomkeerbaar is. Vanaf de jaren zeventig hebben de Westerse landen niet genoeg kinderen gemaakt om hun bevolking te kunnen laten groeien. Het geboortecijfer, het gemiddeld aantal kinderen dat een vrouw baart, ligt veel lager dan 2,1. Dit is het geboortecijfer dat nodig is om de bevolking te kunnen vervangen. Een hoger cijfer zal de bevolking doen groeien en bij een lager cijfer neemt de bevolking af.

De terugval van de originele Nederlandse bevolking heeft zich nu ingezet en zal volgens de berekeningen van een computerprogramma snel verminderen naar 12 miljoen originele Nederlanders in 2060 en naar nog maar 9 miljoen aan het eind van deze eeuw. Het CBS voorspelt over de grootte van onze bevolking tot aan de volgende eeuw een  voorlopig groei en daarna zal vanaf 2060 de bevolking stabiel blijven rond het getal van 18 miljoen inwoners waarvan dus 9 miljoen “originele” Nederlanders. Om die bevolking stabiel te houden op 18 miljoen zoals het CBS dat voorziet, er tot aan het einde van deze eeuw ieder jaar ongeveer 45.000 immigranten nodig zijn samen met het hogere geboortecijfer bij immigranten dan Nederlanders komt dit dan wel goed.

Het CBS geeft aan dat de bevolking van Nederland is in het eerste kwartaal van 2017 met 19 duizend inwoners gegroeid. Er kwamen ongeveer 21 duizend inwoners bij doordat meer mensen zich vanuit het buitenland in Nederland vestigden dan er vertrokken. De natuurlijke aanwas was negatief: er overleden ruim 2 duizend mensen meer dan er kinderen werden geboren.